شناسهٔ خبر: 55275 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تا چه شود؟

مشروطه حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحولات ایران معاصر یکی از مضامین مهم و شناخته‌شده تاریخ کشور است.

تا چه شود؟

بازتاب واقعه مشروطه در مجموعه‌ای از مکاتبات تجاری حاج محمدحسین کتابفروش

۱۳۳۰-۱۳۲۵ هجری قمری

به کوشش: سیروس سعدوندیان

ناشر: شیرازه کتاب ما

تعداد صفحه: ۱۶۷ صفحه

قیمت: ۱۰ هزار تومان

حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحولات ایران معاصر یکی از مضامین مهم و شناخته‌شده تاریخ کشور است. ولی این شناخت و معرفت هنوز تا پشت سر گذاشتن پاره‌ای از مباحث و ارزیابی‌های کلی و بعضاً نادقیق مانند حکایت پشتیبانی بی‌قید و شرط تجار و بازرگانان از نهضت مشروطه... راه درازی در پیش دارد.

گزارش‌هایی که در این مجموعه فراهم آمده است خود گام کوچکی است در این جهت.

نظر شما