شناسهٔ خبر: 55417 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

دانشجویان بیشترین شاکیان وزارت علوم/ مهمترین دلایل اعتراضات

براساس گزارش دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در سال ۹۶، بیشترین شکایت دریافت شده توسط این دفتر مربوط به دانشجویان بوده است.

دانشجو.دانشگاه

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ گزارش عملکرد اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم طی سال گذشته (۱۳۹۶) اعلام شد.

در این گزارش ضمن ارائه شرحی درباره انواع درخواست ها، شکایات، پیگیری ها و گزارش های ارائه شده، فعالیت‌های این دفتر که امکان ارائه کمی و آماری آن وجودداشته به زبان آمار و به صورت جداول و نمودارهای فراوانی و مقایسه ای نشان داده شده است.

 تعداد نامه های واصله به تفکیک شغل

ردیف

شغل

تعداد نامه ها و درخواست های واصله

۱

اعضای هیات علمی

۵۶۳

۲

دانشجویان

۱۴۸۲

۳

کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

۱۱۹

۴

سایر

۳۰۳

 تعداد درخواست ها و شکایات دانشجویان به تفکیک موضوع و اقدام

ردیف

موضوع

تعداد

در دست بررسی

مختومه

۱

اعتراضات دانشجویی(اخراج، مشکلات آموزشی، رفاهی، دانشجویی و ...)

۲۳۱

۳۰

۲۰۱

۲

اعتراض به احکام صادره در کمیته های انضباطی

۱۱

۰

۱۱

۳

اعتراض به نحوه گزینش بدون کنکور استعدادهای درخشان

۲۱

۰

۲۱

۴

اعتراض به سوء مدیریت و عملکرد روسا و مسئولان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

۲۴۱

۳۷

۲۰۴

۵

اعتراض به نتایج آزمون های سراسری در مقاطع مختلف

۵۱۹

۲۵

۴۹۴

۶

سایر موارد

۴۵۹

۲۳

۴۳۶

جمع

۱۴۸۲

۱۱۵

۱۳۶۷

دانشجویان بیشترین شاکیان وزارت علوم در سال گذشته

براساس این گزارش، بیشترین شکایت دریافت شده توسط دفتر بازرسی وپاسخگویی به شکایات مربوطه به دانشجویان است. گرچه با توجه به افزونی تعداد دانشجویان نسبت به اعضای هیات علمی وکارمندان ظاهراً روند طبیعی است، لیکن بادقت در جزئیات شکایات دریافتی آنها می توان ازدو موضوع عمده سوء مدیریت و تدبیر و نیز عدم شفافیت در اطلاع رسانی بعنوان عمده ترین دلایل این شکایات نام برد.

دلایل شکایات دانشجویان در سال گذشته

اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم اعلام کرد: دانشگاه ها می توانستند با ساز و کار ساده ای از سرریز شدن این اعتراضات جلوگیری کنند. فراوانی شکایات دانشجویان از نحوه برگزاری آزمون‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز با تدبیر سازمان سنجش آموزش کشور قابل حل است. سوء مدیریت عارضه اصلی آموزش عالی طی چند سال اخیر بوده است به طوری که متاسفانه اعتراضات و شکایات اعضای هیات علمی و کارمندان نیز به نوعی با سوء مدیریت و سوء تدبیر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مرتبط است.

گرچه جوانان دانشجو در مقابل کوچکترین ناملایمات زبان به اعتراض دارند، اما روند افزایش پذیرش دانشجو و توسعه بی محابا و یکباره کمی آموزش عالی، کمبود امکانات، تجهیزات و فضای آموزشی وسوء تدبیرمسئولان دانشگاهی به نحو فزاینده ای براعتراضات وشکایات دانشگاه ها افزود.

سیاست زدگی وبرخوردهای امنیتی با مسائل دانشجویی نیز آفت دیگری بود که گریبان دانشجو و دانشگاه را می فشرد. تغییر رویه ها و برنامه ها و عدم تامل در روش‌های اجرای آزمون ها نیز زمینه مهم دیگر بروز اعتراضات و شکایات دانشجویی بوده است.

نظر شما