شناسهٔ خبر: 55483 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نظریه سیاسی غزالی منتشر شد

کتاب «نظریه سیاسی غزالی» تالیف محمدرضا مرادی طادی (مجموعه مقالات پاترشیا کرون و دیگران) از سوی نشر تمدن علمی منتشر شده است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ گفتن از اندیشۀ سیاسی غزالی درگیر پیچیدگی‌های خاصی است. بنا بر محیط زندگی، شخصیت طوفانی، زمانۀ پرآشوب، از یک سو و گسترۀ آثار حجم عظیم مطالبی که نوشته است، شهرت به عقل ستیزی و ویرانگری فلسفه در تمدن اسلامی، تعصب اشعری مسلکی اش و برخی آثار منحول. از سویی دیگر نمی توان به راحتی از اندیشۀ سیاسی غزالی سخن گفت.

مسایل بسیاری در حیات و اندیشۀ این فقیه جنجالی مکتوم است و چونان رازی سر به مهر ناگشوده مانده است. مواردی چون علت یا علل بحران روحی او، بازگشتش به خراسان، چرخش هایی که در اندیشه اش رخ داده است و از همه مهم تر تأثیر احتمالی غزالی بر نابودی جریان عقل گرایی در جهان اسلام، از مهم ترین موضوعاتی هستند که هنوز زنده و زایا به پیش روی محققین گشوده باقی مانده اند.

مقاله‌نویسان این مجموعه هریک از چشم انداز اندیشۀ سیاسی بخشی از این پرسش ها را در کانون توجه قرار داده اند.

کتاب « نظریه سیاسی غرالی» تالیف محمدرضا مرادی طادی (مجموعه مقالات پاترشیا کرون و دیگران) از سوی نشر تمدن علمی در ۱۳۵ صفحه به قیمت ۱۶۵ هزار ریال منتشر شده است.

نظر شما