شناسهٔ خبر: 55692 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بنیان دانشگاه های جدید مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه است

کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه ما را با نسل چهارمی از دانشگاه ها مواجه می سازد که بنیان خود را بر مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه نهاده اند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل ازمهر؛ رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در یادداشت کوتاهی درباره کتاب «مسئولیت اجتماعی دانشگاه» نوشت: کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه که با زیر عنوان «رسالت دانشگاه در جهان پیچیده امروز» توسط دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحققات و فناوری و با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است ما را با نسل چهارمی از دانشگاه ها مواجه می سازد که بنیان خود را بر مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه نهاده اند.

مسئولیت دانشگاه در قبال تبعات انتشار پژوهش های خطرآفرین، نظارت بر پروژه های تحقیقاتی بجای دولت، موضع گیری های سیاسی دانشگاه، تعهد به گسترش صلح و ملزومات مدنی شهروندی ملی و بین المللی، پاسداشت محیط زیست، ملت سازی و رفاه طلبی آکادمیک، توسعه اخلاق و تفکر انتقادی، و ده ها مسئولیت دیگر مواردی است که دانشگاه ها را این بار نه به مثابه سازمان هایی در خدمت دین یا دولت و یا حقیقت، بلکه در خدمت جامعه تعریف می کند.

در این تلقی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها ناظر به "تقویت تعهد  مدنی و شهروندی فعال، در جریان عملی داوطلبانه و اخلاقی است که با تشویق دانشجویان و کارکنان دانشگاه به فراهم کردن خدمات اجتماعی برای اجتماعات محلی شان یا تعهد بوم شناختی و زیست محیطی به توسعه پایدار محلی و جهانی، حسی از شهروندی مدنی ایجاد کند".

این کتاب ضمن ارائه تعاریف و تلقی های متعدد از مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه، چندین مدل پیاده شده از این رویکرد در دانشگاه های اتحادیه اروپا، رومانی و نیوزلند را با ذکر جزئیات و آمارهای دقیق تشریح کرده است تا خوانندگان را با جزئیات این رویکرد آشنا سازد.

این کتاب توسط آرمین امیر، علی پاپلی یزدی و مریم عالم زاده در زمستان ۱۳۹۶ ترجمه و منتشر شده و با قیمت ۱۵ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

نظر شما