شناسهٔ خبر: 55723 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

مجوز کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه بوعلی ۲ روزه صادر می شود

معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: باتوجه به اهمیت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی مجوز برگزاری آنها در این دانشگاه طی یک تا دو روز صادر می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ علی اکبر عروتی گفت: به دلیل اهمیت و جایگاه کرسی های آزاد اندیشی در این دانشگاه همواره سعی شده که به تمامی درخواست های مربوط به برگزاری این جلسات پاسخ دهیم.

وی افزود: سعی کردیم تقاضای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را طی یک تا دو روز بررسی و پاسخ دهیم.

معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاکید کرد: برای تسریع در اعطای مجوزهای مربوط به کرسی های آزاد اندیشی در این دانشگاه در بسیاری موارد جلسات فوق العاده هیات نظارت را تشکیل داده ایم.

عروتی خاطرنشان کرد: سعی بر این است که موضوع کرسی های آزاداندیشی در این دانشگاه توسعه یابد.

نظر شما