شناسهٔ خبر: 55899 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

هستی و زبان در اندیشه هایدگر

هایدر هدف ضمنی این نوشتار نشان دادن این حقیقت است که هنوز هم می‌توان حیرت کرد.

هستی و زبان در اندیشه هایدگر

طالب جابری

ناشر: ققنوس

تعداد صفحه: ۱۱۹ صفحه

قیمت: ۹ هزار و ۵۰۰ تومان

هدف ضمنی این نوشتار نشان دادن این حقیقت است که هنوز هم می‌توان حیرت کرد. در عصر تکنولوژی و تولید انبوه که انسان همه چیز، از موجودات زنده گرفته تا خاک و سنگ و درخت را با نگاهی علمی و پوزیتیویستی، شناخت‌پذیر و در نتیجه کم‌ارزش و بی‌اهمیت می‌بیند، شجاعت اندک متفکرانی که هنوز گوشی برای شنیدن طنین غریب هستی و زبانی برای بیان آن دارند، امیدی است تا شاید هنوز بتوان از زیبایی، ستایش‌انگیزی و حرمت جهان سخن گفت.

نظر شما