شناسهٔ خبر: 55901 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تاریخ و ادبیات ایران، عصر غزنوی ناصرخسرو

ناصر ناصر خسرو را می‌توان به تعبیر امروزی، اومانیستی دانست که انسان را مرکز و محور خلقت الهی و از این رو صاحب آزادی و اختیار و مسئولیت کامل در قبال سرنوشتش می‌بیند

تاریخ و ادبیات ایران، عصر غزنوی

ناصرخسرو

محمد دهقانی

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۳۸۸ صفحه

قیمت: ۳۸ هزار تومان

ناصر خسرو مرد آرمان‌خواه پاک‌باخته‌ای است که در جامعه‌ای عافیت‌اندیش و منفعل و ترس‌خورده و آلوده به انواع ظلم و فساد کوشیده است راهی یکسره مخالف پسند زمانه در پیش گیرد. ناصر خسرو را می‌توان به تعبیر امروزی، اومانیستی دانست که انسان را مرکز و محور خلقت الهی و از این رو صاحب آزادی و اختیار و مسئولیت کامل در قبال سرنوشتش می‌بیند و هیچ عذر و بهانه‌ای را برای گریز از این آزادی و مسئولیت نمی‌پذیرد.

نظر شما