شناسهٔ خبر: 55903 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

سیندخت

سیندخت سیندخت بلند می‌شود، روبه‌روی سام می‌ایستد، تور سیاه را از روی صورتش بالا می‌زند...

سیندخت

فریده فرجام

ناشر: نی

تعداد صفحه:۱۸۴ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

سیندخت بلند می‌شود، روبه‌روی سام می‌ایستد، تور سیاه را از روی صورتش بالا می‌زند. سیندخت: من سیندخت مادر رودابه‌ام! (مکث) همسر مهرابم! (سام با شگفتی نگاه می‌کند) کنون آمدم تا هوای تو چیست؟ ز کابل تو را دشمن و دوست کیست؟ (مکث) اگر ما گنه‌کار و بدگوهریم بدین پادشاهی نه اندرخوریم، من اینک به پیش توام مستمند (مکث) بکُش، کر کُشی، ور ببندی، ببند...

نظر شما