شناسهٔ خبر: 55984 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

رهیافتی تطبیقی به فلسفه سهروردی

سهروردی کتاب حاضر بررسی تطبیقی فلسفه سهروردی با اندیشه‌های فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و ملاصدرا است.

رهیافتی تطبیقی به فلسفه سهروردی

حسن سید عرب

ناشر: هرمس

تعداد صفحه: ۳۶۰ صفحه

قیمت: ۲۸ هزار تومان

کتاب حاضر بررسی تطبیقی فلسفه سهروردی با اندیشه‌های فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و ملاصدرا است. اندیشه سهروردی برای عرضه قرائتی عقلانی از خدا، انسان و هان، در سنتی ظهور کرد که پیشینه آن بر جهان‌شناسی عقلی متمرکز بود و نماینده آن «حکمت مشاء» بود. فلسفه سهروردی ناظر به نوعی درک فلسفی از انسان است که نشان دادن تمایز آن از دیگر نظریه‌ها ضروری است. فلسفه اشراق، ضمن اشتمال بر نقد و ابداع، دومین حوزه فلسفی جهان اسلام است. فرهنگ فلسفی برآمده از این طرز تلقی از هستی، در «اشراق» توصیف شد که حاصل تأمل عمیق در نسبت انسان و هستی بود. سرشت چنین فلسفه‌ای ناظر به نظر عقلی و شهودی به انسان است.

نظر شما