شناسهٔ خبر: 56179 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

فرصت مطالعاتی دانشجوی ارشد کشور چک در دانشگاه فردوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد کشور چک با حضور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد فرصت کوتاه مدت خود را در گروه آموزشی علوم و مهندسی آب با موفقیت به اتمام رساند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ هدف از حضور کلارا یواندوروا دانشجوی کارشناسی ارشد کشور چک،  آشنایی با مدیریت آب در استان خراسان رضوی بود.

وی در مدت حضور در شهر مشهد ضمن آشنایی با دانشکده کشاورزی و قابلیت های تخصصی و علمی آن به برخی از سازمان های مرتبط مراجعه و از تاسیسات و زیرساخت های موجود بازدید و در جریان نحوه مدیریت منابع آب شهری،  عملکرد تصفیه خانه ها و وضعیت بستر رودخانه کشف رود قرار گرفت.

این دانشجو با راهنمایی دکتر حسین بانژاد عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد فرصت کوتاه مدت خود را با موفقیت به اتمام رساند.

نظر شما