شناسهٔ خبر: 56525 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

دانشگاه؛ تأملات نظری و تجربه ایرانی

ماحوزی راه رهایی جامعه ایران از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، رفتاری، اخلاقی و غیره، در دل جامعه دانشگاهی و پژوهشی نهفته است و دانشگاه در کشف و ترسیم راه برون‌رفت از مشکلات، نقشی انکارناپذیر دارد

دانشگاه؛ تأملات نظری و تجربه ایرانی

به کوشش: رضا ماحوزی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحه: ۳۴۰ صفحه

قیمت: ۱۷ هزار تومان

شک نداشته باشیم که راه رهایی جامعه ایران از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، رفتاری، اخلاقی و غیره، در دل جامعه دانشگاهی و پژوهشی نهفته است و دانشگاه در کشف و ترسیم راه برون‌رفت از مشکلات، نقشی انکارناپذیر دارد. شایسته است بار دیگر هویت دانشگاهی و راه تحقق آن به دغدغه همگانی جامعه، به‌ویژه برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران اجرایی کشور تبدیل شود تا علاوه بر گذر از موانع موجود، به‌ویژه قوانین متعدد و گاه متضاد و تعدد مراکز مدیریتی ناهماهنگ با یکدیگر، در حوزه گسترش علم و تعاملات علمی ملی و بین المللی نیز راهکارهایی بایسته اتخاذ کنند.

نظر شما