شناسهٔ خبر: 56634 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «زبده التواریخ» درباره تاریخ اسلام به چاپ رسید

کتاب «زبده التواریخ» نوشته کمال بن جلال منجم یزدی با موضوع تاریخ اسلام منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «زبده التواریخ» نوشته کمال بن جلال منجم یزدی توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

در چکیده کتاب آمده است: «زبده التواریخ اثر ملا کمال منجم یزدی، تاریخی عمومی- دودمانی است که در بازشناسی حیات فرهنگی شاهان صفوی معاصر مورخ، واجد اهمیتی در خور است . ملاکمال با رویکردی مذهبی با هم افزایی عناصر فکری غالب در تفکر شیعه ، به ترسیم تاریخی خطی پرداخت و با بهره گیری از عناصر معرفتی دیگری همچون تاویل گرایی، گرته برداری از اندیشه های سیاسی اسلام و ایران، اساس حوادث را در چارچوب این الگو بیان کرد.زبده التواریخ تاریخ اسلام و ایران را از حضرت آدم(ع) تا دوران حکومت شاه سلیمان صفوی به شیوه سالشمار می پردازد . وی با تبعیت از شیوه تاریخنگری پدرش ،ملاجلال منجم یزدی ، تمامی این اصول را در کسوت مشروعیت بخشی از طریق نجوم جای داد . زبده التواریخ صرفنظر از موفقیتش در انتقال رویدادها از دو منظر حائز اهمیت است. نخست: بازشناسی الگوی نظری معرفت و حکمت شیعی مستتر در متون تاریخی دوران حکمرانی صفویان و دوم: کمک به انتقال روح مذهبی حاکم بر متون تاریخی این دوره.»

کتاب «زبده التواریخ» نوشته کمال بن جلال منجم یزدی با ترجمه غلامرضا مهدوی راونجی در ۳۶۸ صفحه با قیمت ۲۱۰۰۰ تومانتوسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

نظر شما