شناسهٔ خبر: 56741 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

جذب بورسیه ها ارتباطی با مرکز جذب هیأت علمی ندارد

رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: جذب بورسیه ها ارتباطی به مرکز جذب ندارد و این مرکز پرونده هایی که از سوی دانشگاه ها ارسال می شود را بررسی می کند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ محمد رضا رضوان طلب درباره جذب بورسیه ها گفت: موضوع بورس با عضویت هیات علمی کاملا متفاوت است بورسیه یعنی کسی درحال تحصیل است و هرکسی که بخواهد عضوهیات علمی شود باید اول تحصیل خود را به اتمام برساند.

وی با بیان اینکه تحصیل و استخدام باهم جمع نمی شود، افزود: اگر بورسیه‌ای متقاضی استخدام شود، مرکز جذب یک سری مقررات داخلی برای بورسیه ها پیش بینی کرده است.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم افزود: به عنوان مثال اگر فردی بورسیه بوده و در فراخوان ها شرکت کرده است اگر با بالاترین فرد همتراز شود فردی که بورسیه بوده در اولویت دانشگاه قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: مرکز جذب وزارت علوم پرونده تقاضای عضویت هیات علمی را که دانشگاه ها ارسال می کنند بررسی کرده و با جذب کاری ندارد.

رضوان طلب خاطرنشان کرد: حداقل در هر جلسه هیات مرکزی جذب وزارت علوم  ۲۰ الی ۳۰ پرونده بورسیه بررسی می شود که عمده این پرونده ها تایید می شود اگر ۲۰ پرونده بورسیه ارسال شود معمولا ۱۹ پرونده تایید می شود.

نظر شما