شناسهٔ خبر: 57383 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «زن در تاریخ مجلس‌های ایران» رونمایی می‌شود

نشست تخصصی «نقش زنان در مجلس شورای اسلامی» به همراه رونمایی از کتاب «زن در تاریخ مجلس‌های ایران» برگزار می‌شود.


کتاب «زن در تاریخ مجلس‌های ایران» رونمایی می‌شود

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «نقش زنان در مجلس شورای اسلامی» را به همراه رونمایی از کتاب «زن در تاریخ مجلس‌های ایران» برگزار می‌کند.

این نشست با حضور دکتر زهرا شجاعی، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، دکتر زهرا نژاد بهرام، عضور شورای اسلامی شهر تهران، دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه و عضور هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان برپا می‌شود.

نشست تخصصی «نقش زنان در مجلس شورای اسلامی» دوشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۴و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود
 
الهه کولایی بر پیشگفتار کتاب نوشته است: «زنان در آغاز دهه ۱۳۴۰ به حق انتخاب کردن و انتخاب شـدن دسـت یافتنـد. یعنـی در دوره رژیـم پهلوی حق انتخاب کردن و به ویژه انتخاب شدن زنان مورد توجـه قـرار گرفـت. از ایـن دوره زنـان حق مشارکت سیاسی برای ورود به مجلس‌های قانونگذاری را به‌دسـت آوردنـد. در حـالی‌کـه بـا توجه به ساختار قدرت سیاسی در این دوره، واقعـی بـودن مـشارکت سیاسـی واقعـی نـه زنـان، کـه مردان هم در نظام شاهنشاهی مورد پرسش جدی قرار داشت. با این‌حال انتقـال مـدل غـربگرایانـه توسعه در دهه ۱۳۴۰، این مجال را برای زنان هم فراهم کرد تـا بـه مجلـس‌هـای قـانونگـذاری راه یابند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دیدگاه‌های رهبـری انقـلاب اسـلامی، امـام خمینـی (ره) شرایط جدیدی را برای مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان فراهم کرد.

گردهمایی یک روزه «زن در تاریخ مجلس‌هـای ایـران» در ۱۷ آذر ۱۳۹۴ و در آسـتانه برگـزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دانشکده حقوق و علـوم سیاسـی دانـشگاه تهـران برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش یک روزه، کمک به تحلیـل و بررسـی حـضور زنـان و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های قانونگذاری، تصمیم‌گیری و نظارت در دوره‌هـای گونـاگون تاریخ معاصر ایران بود.

هدف برگزارکنندگان، توجه دادن جامعه در همـه سـطح‌هـای، بـه اهمیـت دیدن و توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای انسانی نیمی از آحاد جامعه در عرصه‌های کلان مـدیریتی بوده است. پس از انتشار فراخوان در حدود ۵۰ مقاله بـه دبیرخانـه سـمینار رسـید کـه توسـط اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفت.»
 
این نشست در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، طبقه دوم برگزار می‌شود.

نظر شما