شناسهٔ خبر: 57572 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تاریخ و هرمنوتیک

ریکور در تاریخ و هرمنوتیک ریکور نسبت میان پژوهش تاریخی و هرمنوتیک را بررسی می‌کند. پژوهش تاریخی آنچه را که در تاریخ تجربه شده تا جایی که ردپایی از آن مانده ضبط و ثبت می‌کند. از سوی دیگر هرمنوتیک نیز به یاری اصل بیرونی کردن‌اش هرچه را که گمان می‌کنیم درونی ماست بیرون می‌آوردو در فاصله‌ای می‌گذارد تا فهم‌شان را ممکن کند.

تاریخ و هرمنوتیک

پل ریکور

مترجم: مهدی فیضی

ناشر: مرکز

تعداد صفحه: ۱۱۸ صفحه

قیمت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان

کتاب حاضر برگردان چهار مقاله از پل ریکور درباره «شر، تاریخ و هرمنوتیک» است. «تاریخ و هرمنوتیک»، «به سوی هرمنوتیک ایده آشکارگی»، «مسیحیت و معنای تاریخ» و «شر، چالشی برای فلسفه و الاهیات» عناوین این چهار مقاله است. آنچه این مقاله‌ها را در ترجمه‌شان گرد هم آورده و به هم پیوند داده است ایده‌های متن و معنا هستند. ایده متن از دو مقاله نخست برمی آید و ایده معنا از دو مقاله پایانی. در تاریخ و هرمنوتیک ریکور نسبت میان پژوهش تاریخی و هرمنوتیک را بررسی می‌کند. پژوهش تاریخی آنچه را که در تاریخ تجربه شده تا جایی که ردپایی از آن مانده ضبط و ثبت می‌کند. از سوی دیگر هرمنوتیک نیز به یاری اصل بیرونی کردن‌اش هرچه را که گمان می‌کنیم درونی ماست بیرون می‌آوردو در فاصله‌ای می‌گذارد تا فهم‌شان را ممکن کند. در مقاله «به سوی هرمنوتیک ایده آشکارگی» ریکور نشان می دهد که چگونه از راه متن است که ایمانی می‌تواند شکل بگیرد. بدین سان ایمان نسبتی است که از راه مورد یا گستره ارجاعی متن مقدس برقرار می‌شود.  در دو مقاله دیگر ریکور تلاش می‌کند پاسخ دهد چرا در جستجوی معنایی هستیم که نمی‌توانیم آن را یک بار برای همیشه به دست بیاوریم؟ معنایی که نمی‌توانیم آن را تعریف کنیم، بر آن تکیه کنیم، و از آن در برابر مخاطرات تاریخ اطمینان خاطری دریافت کنیم. برای ریکور حکمت آن چیزی نیست که می‌تواند به رنج و شر معنای دیگری بدهد بل آن چیزی است که تجربه رنج و شر را به عنوان تحمل کردن متمایز می‌کند. بدین سان تحمل کردن تجربه انسانی است که حکمت آن را همین عنوان نمایان می کند.

نظر شما