شناسهٔ خبر: 57866 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

چیزها صرفاً هستند فلسفه در شعر والاس استیونس

شعر شعر ما را به این بینش رهنمون می کند که چیزها صرفاً هستند، و این تجربه آرامشی به همراه دارد که باعث می شود تخیل فشار واقعیت را به عقب براند.

چیزها صرفاً هستند

فلسفه در شعر والاس استیونس

سایمون کریچلی

مترجم: مهرداد پارسا

ناشر: شوند

تعداد صفحه: ۱۴۴ صفحه

قیمت: ۱۵ هزار تومان

این کتاب در حکم دعوتی است به شعر خواندن. سایمون کریچلی نشان می دهد که شعر زندگی را با دامنه ای از مشاهدات، قدرت بیان و التفات به زبان که بر هر رسانه دیگری سایه می افکند، گسترده و فراخ می سازد. او با پرداختی مبسوط به اشعار والاس استیونس روشن می کند که شعر حتی ممکن است حاوی نوعی بینش فلسفی مهم و ژرف باشد. مهم تر از آن، کریچلی از نوعی «معرفت شناسی شاعرانه» بحث می کند که به مدد آن می توانیم مسئله فلسفی رابطه میان ذهن و جهان، یا تفکر و چیزها، را طرحی نو دراندازیم و بدین طریق از این مسئله درگذریم.

کریچلی به تأسی از کانت، رمانتیک های آلمانی و انگلیسی و هایدگر به این مسئله می پردازد که شعر از رهگذر توصیف چیزهای جزئی و سادگی و بداهت دشوارشان، «حضور صرف»ِ چیزها را فرا می خواند. شعر ما را به این بینش رهنمون می کند که چیزها صرفاً هستند، و این تجربه آرامشی به همراه دارد که باعث می شود تخیل فشار واقعیت را به عقب براند.

نظر شما