شناسهٔ خبر: 58299 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

نشانه؛ تاریخ و تحلیل یک مفهوم

1 اثر حاضر بر این اصل استوار است که مفهوم نشانه تنها به زبان‌شناسی یا نشانه‌شناسی ویژه‌ای مربوط نمی‌شود، بلکه از همة تاریخ تفکر بشری گذر می‌کند.

نشانه؛ تاریخ و تحلیل یک مفهوم

امبرتو اکو

مترجم: مرضیه مهرابی

ناشر: علمی و فرهنگی

تعداد صفحه: ۲۵۱ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

امبرتو اکو، استاد برجستة نشانه‌شناسی معاصر در این کتاب به بررسی مفهوم نشانه می‌پردازد. وی از مسایل مربوط به ارتباط و زبان فراتر می‌رود و تحلیلی جامع و روشن از نظریه‌های پیرامون نشانه به دست می‌دهد که برای درک هرچه بیشتر تحقیقات در حوزة زبان‌شناسی سودمند است. اثر حاضر بر این اصل استوار است که مفهوم نشانه تنها به زبان‌شناسی یا نشانه‌شناسی ویژه‌ای مربوط نمی‌شود، بلکه از همة تاریخ تفکر بشری گذر می‌کند. شناخت ژرف نویسنده از تاریخ جریان‌ها و گرایش‌های فکری اروپا، از دوران باستان یونانی تا دوران معاصر، خواننده را از شناخت آبشخورهای فکری این یا آن جنبة نشانه‌شناسی بی‌نصیب نمی‌گذارد. در کنار این گنجینة دانسته‌ها، هنر نویسندگی امبرتو اکو در توانایی‌های کم‌بدیل وی در طرح کردن نگاهش از خلال مثال‌های زندگی روزانه است.

نظر شما