شناسهٔ خبر: 58417 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

گفتار در روش

گفتار

گفتار در روش

رنه دکارت

مترجم: محمدعلی فروغی

ناشر: مرکز

تعداد صفحه: ۱۲۸ صفحه

قیمت:  ۱۹ هزار و ۹۰۰  تومان

فرهنگ امروز: چاپ حاضر این کتاب بر اساس نسخه‌ای از گفتار در روش آماده شده که انتشارات فلسفی وِرَن آن را در شمار «مجموعه متون فلسفی» خود به همراه مقدمه و حواشی اتین ژیلسون منتشر کرده است. ویژگی این چاپ، مقدمۀ موجز اما پرمغز و نیز حواشی مفصل و موشکافانۀ اتین ژیلسون است. ام  امتیاز اصلی از آنِ حواشی تقریبا برابر با متن اصلی و ژیلسون از خلال آن ها کوشیده است تا بند به بند متن را بگشاید و معنا و جهت گیری اصلی گفتار را اشکار کند.

نظر شما