شناسهٔ خبر: 58625 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

قاب‌زدایی‌ها

قاب زدایی در این کتاب استنباط شده است که نقاشی پیش و شاید درست در قلب آنچه مدرنیته از آن ساخته است به هنر دراماتیک و میزانسن مربوط می‌شود و اینکه سینما در برخی موارد سعی می‌کند از تقدیر روایی و دراماتیکی که صنعت بر آن تحمیل می‌کند فرار کند تا به بنیادین‌ترین اجزای خرد نقاشی به انتزاع آن برسد.

قاب‌زدایی‌ها(جستارهایی در باب نقاشی و سینما)

پاسکال بونیترز

مترجم: مهدیس محمدی

ناشر: علمی و فرهنگی

تعداد صفحه: ۱۴۴ صفحه

قیمت: ۱۵ هزار تومان

فرهنگ امروز: برخلاف رویکرد فیلم‌های زندگی‌نامهای و داستانی‌ای همچون شور زندگی (مینه لی) مستندهای آموزشی‌ای مانند ونگوگ (رنه) یا در موارد خاص‌تر مستند رویدادهایی مانند معمای پیکاسو (کلوزو)، هدف این مجموعه به پرسش کشیدن مواجهه مستقیم سینما و نقاشی نیست. سعی نویسنده کتاب معطوف به بروز آمد کردن و به‌هنگام‌سازی رابطهای متغیرتر و پنهان‌تر بین سینما و نقاشی است. فرض نویسنده این است که سینما با مسایل هنری‌ای مواجه می‌شود یا با توجه به مقاصد خویش از جلوه‌هایی بهره می‌گیرد که نقاشی به نحو دیگری با آن‌ها برخورد کرده است. طبیعت ایستای تابلوی نقاشی و طبیعت متحرک تصویر سینما گرافیک لزوم سینما را از نقاشی جدا نمی‌کنند چراکه سینما به شیوه خودش با تصویر ثابت سر و کار دارد و از طرف دیگر نقاشی هم به نوبه خود با حرکت سرو کار دارد. با وجود این دیدگاهی که به این مجموعه جهت داده است بر اساس قیاس و تشابه نیست. متن‌ها حول یک فرضیه دوگانه گردآوری شدهاند: ۱- سینما که از نظر فنی ناطق است وارث فرآیند علمی کردن بازنمایی است که بنای آن در کواتروچنتو و از طریق نظریه‌های پرسپکتیو مصنوعی گذاشته شد. سینما به نحوی مکانیکی چیزی را محقق کرد که ریگل آن را kunstwollen می‌نامید. همان تکانه هنری رنسانی: تقلید از امر تصادفی، تصرف طبیعت توسط بازنمایی. ۲- به هر روی سینما که در درجه اول از تصویر ساخته شده لزوما دوباره با مسایل نقاشی مواجه می‌شود و متقابلا راه حل سینماتوگرافیک این مسائل نمی‌تواند بر نقاشی قرن بیست بی‌تاثیر بوده باشد. در این کتاب استنباط شده است که نقاشی پیش و شاید درست در قلب آنچه مدرنیته از آن ساخته است به هنر دراماتیک و میزانسن مربوط می‌شود و اینکه سینما در برخی موارد سعی می‌کند از تقدیر روایی و دراماتیکی که صنعت بر آن تحمیل می‌کند فرار کند تا به بنیادین‌ترین اجزای خرد نقاشی به انتزاع آن برسد.

نظر شما