شناسهٔ خبر: 58922 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

فلسفه‌ سیاسی سده های میانهْ منتشر شد

فلسفه سیاسی سده های میانه با ترجمه سعید ماخانی به بازار آمد.

به گزارش فرهنگ امروز؛ فلسفه‌ی سده های میانهْ فلسفه‌ای است که در اروپای غربی از دوران بوئتیوس تا دکارت به منصه ظهور رسید، و برهه های بیش از هزار سال را در بر میگیرد. فلسفه‌ی سیاسی در سده های میانهْ بخشی از فلسفه‌ی آن دوران بود که به موضوعات سیاسی میپرداخت. نوشته‌های فلسفیِ مربوط به سیاست در سدههای میانه(درست مانند ابتدای دوران مدرن) اغلب تلاشی برای اثرگذاری بر رخدادهای عمومی بودند، و روند تاریخی این موضوعاتْ به آن رخدادها ارجاع میدادند. این نوشته ها ارجاعاتی به بسط تمدن در سده های میانه، برای نمونه نوزایی سده نهم و دوازدهم، و رشد نهادهایی مانند نظام حقوقی و دانشگاه‌ها را دربرمیگرفتند. با این همه، ربط وثیق بین فلسفه و دین در سده های میانه خوانش این دوره را پیچیده‌تر می‌کند.

نظر شما