شناسهٔ خبر: 58936 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

معلولیت؛ چالش ها و سیاست ها در ایران

معلولیت

معلولیت؛ چالش ها و سیاست ها در ایران

جمعی از نویسندگان

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر پارسه

تعداد صفحه: ۱۳۴ صفحه

قیمت: ۱۹ هزار تومان

در تعریفی که امروزه سازمان بهداشت جهانی از معلولیت ارائه می کند، نقض یک عضو چیزی بیش از یک تفاوت نیست. این تفاوت اگر فرد را با محدودیت هایی در زندگی روزمره اش رو به رو ساخت و او را از حقوق بدیهی انسانی اش محروم کرد باید ما را متوجه ایرادهای قوانین و سیطره کلیشه های نادرست کند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۵ درصد از افراد هر جامعه ای را معلولان تشکیل می دهند و این یعنی بیش از ۱۱ میلیون معلول در ایران وجود دارد. کتاب حاضر گزارش مجموعه نشست های معلولیت چالش ها و سیاست های در ایران است که از سوی موسسه رحمان برگزار شد. خواندن این گزارش ها به ما نشان می دهد که ذهنیت جامعه ایرانی درباره معلولان کماکان نیازمند دگرگونی است.    

نظر شما