شناسهٔ خبر: 59123 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تشیع دین کامل، کمال دین

تشیع

تشیع دین کامل، کمال دین

حسین غفاری

ناشر: حکمت

تعداد صفحه: ۶۴۰ صفحه

قیمت:

کتاب حاضر درصدد معرفی ماهوی مکتب تشیع به عنوان یک نگرش کاملا متفاوت در بنیاد تفکر دیمی است که دارای جهان بینی و انسان شناسی کاملا متمایز از قرائت رسمی اهل سنت از مکتب اسلام است که حاصل این معرفی ارائه محورهای سه گانه برای ماهیت تشیع به عنوان اجزای ذاتی این مکتب است. محوری ترین این ابعاد انسان شناسی عرفانی شیعی است که مطابق است با جهان بینی ذوبطون و لایه لایه نظام هستی. محور دوم غلبه جنبه عقلانیت است که به مدد انسان کامل (امام) در همه ابعاد فکر دینی شیعی گسترش می یابد. محور سوم از مثلث فرهنگی شیعی توجه و حرکت در جهت برقراری حاکمیت نظام عادلانه سیاسی در جامعه اسلامی است. در این کتاب به شیوه ای تحلیلی ضمن معرفی ابعاد سه گانه مثلث هویت شیعی به تبیین و اثبات منطقی هر یک از این محورهای بر اساس نصوص قطعی مورد قبول همه مسلمانان یعنی قران کریم پرداخته شده است و در ضمن آن موارد تقابل آن با فکر حاکم رسمی بر جهان اهل سنت به روشنی ابراز گردیده است. کتاب به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: بخش اول عهده دار تبیین اندیشه اصلی و محوری تفکر شیعی یعنی جهان بینی و انسان شناسی عرفانی آن است. بخش دوم ضمن ارائه ادله اثبات ولایت معنوی بر پیامبران و ائمه همچنین به مبحث مهمی در خصوص کارکرد عینی ولایت معنوی و تمایز هدایت معنوی عینی از هدایت مفهومی و عقلانی می پردازد. بخش سوم عهده دار محور عقلانیت شیعی است و بخش چهارم که تقریبا غیرقابل انفکاک از بخش سوم است به فلسفه سیاسی شیعی و چگونگی و چرایی تحقق نظام امامت بعد از رسول اکرم و چالش های نظری و عملی آن با نظام خلافت در تاریخ و اندیشه سنی می پردازد.

نظر شما