شناسهٔ خبر: 60190 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها ابلاغ شد

نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مجردی، متاهلی ملکی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، توسط صندوق رفاه دانشجویان وزار ت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شد.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها ابلاغ شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  صندوق رفاه دانشجویان جدول مبنای محاسبه اجاره بهای سراهای دانشجویی مجردی، متاهلی ملکی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را به تفکیک سطوح و با اعمال نرخ جدید به دانشگاه ها ابلاغ کرد.

مراکزی که به صورت مستقیم و از طریق درگاه صندوق رفاه (حذف حساب واسط) اقدام به پرداخت اجاره بها می کنند و یا از سایر سامانه‌های دانشگاهی بهره برداری می کنند ضرورت دارد نسبت به محاسبه و ثبت دقیق مبالغ در سامانه مذکور اقدام کنند. بدیهی است دقت و کنترل منطبق بودن مبالغ دریافتی از دانشجویان با نرخ ابلاغی توسط دانشگاه ها ضروری است.

نرخ ماهانه اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی (متاهلی و مجردی) در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (نیمسال اول، دوم، و تابستان)

نوع دوره نوع سکونت سطح یک و دو سطح سه سطح چهار
روزانه (مجردی) ۱و ۲ نفره ۸۲۵۰۰۰ ۷۶۸۰۰۰ ۶۸۶۰۰۰
۳و ۴ نفره ۶۶۰۰۰۰ ۶۱۵۰۰۰ ۵۴۹۰۰۰
۵ و ۶ نفره ۵۷۸۰۰۰ ۵۳۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰
۷و ۸ نفره ۴۹۵۰۰۰ ۴۶۱۰۰۰ ۴۱۲۰۰۰
۹ نفره به بالا ۴۱۳۰۰۰ ۳۸۴۰۰۰ ۳۴۳۰۰۰
نوبت دوم (مجردی) ۱و ۲ نفره ۱۲۳۸۰۰۰ ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۰۲۹۰۰۰
۳و ۴ نفره ۹۹۰۰۰۰ ۹۲۲۰۰۰ ۸۲۴۰۰۰
۵ و ۶ نفره ۸۶۷۰۰۰ ۸۰۷۰۰۰ ۷۲۱۰۰۰
۷و ۸ نفره ۷۴۳۰۰۰ ۶۹۲۰۰۰ ۶۱۸۰۰۰
۹ نفر به بالا ۶۱۹۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰ ۵۱۵۰۰۰
روزانه (متاهلی) مستقل ۱۶۵۱۰۰۰ ۱۵۳۷۰۰۰ ۱۳۷۳۰۰۰
مشترک ۱۱۵۵۰۰۰ ۱۰۷۶۰۰۰ ۹۶۱۰۰۰
نوبت دوم (متاهلی) مستقل ۲۴۷۶۰۰۰ ۲۳۰۵۰۰۰ ۲۰۵۹۰۰۰
مشترک ۱۷۳۳۰۰۰ ۱۶۱۴۰۰۰ ۱۴۴۱۰۰۰

مبنای نرخ های فوق براساس پرداخت بدهی (غیرنقدی) است و در صورت پرداخت نقدی در موعد مقرر مشمول ۱۰ درصد تخفیف خواهد شد.

برای دانشجویان با سنوات اضافه مبالغ فوق به صورت زیر افزایش خواهد یافت:

نیمسال اول اضافه ۱۰۰ درصد نیمسال دوم اضافه ۱۵۰ درصد و نیمسال سوم اضافه ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و همچنین سکونت غیرمجاز مشمول جریمه ۱۰ برابری خواهد شد.

دانشجویان میهمان، بورسیه و شاغل مشمول ۵۰درصد افزایش نرخ اجاره بها خواهند شد. مبنای محاسبه برای ترم های اول و دوم چهارماه و نیم (۴.۵) و برای تابستان دوماه و نیم (۲.۵) است.

نظر شما