شناسهٔ خبر: 60500 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

سیاست در ادای جایزه نوبل ادبیات تاثیر مهلکی دارد

مصطفی جمشیدی می‌گوید اهدای نوبل ادبیات به پیتر هاندکه بار دیگر ثابت کرد سیاست در ادای جایزه نوبل تاثیر مهلکی دارد.

سیاست در ادای جایزه نوبل ادبیات تاثیر مهلکی دارد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مصطفی جمشیدی نویسنده و دبیر اسبق جایزه ادبی قلم زرین با نگارش یادداشت کوتاهی به موضوع اهدا جایزه نوبل ادبیات به پیتر هاندکه واکنش و این اقدام را سیاسی قلمداد کرد.

وی در متنی که به این مناسبت در اختیار مهر گذاشته است، آورده است:

اهدای جایزه به پیتر هاندکه که ساختارشکنی در حضور برای دفن میلوسویچ دیکتاتور و همچنین دفاع از صرب ها در مقابل نسل کشی در صربستان کار عمده اش در سیاست بوده و به خاطر آن از نظر آزادی‌خواهان جهان در ده‌های گذشته مورد شماتت قرار گرفته است بار دیگر ثابت میکند سیاست در ادای جایزه نوبل تاثیر مهلکی دارد.

این شائبه وقتی قوت میگیرد که احتمال ساکت کردن و باج دادن به وی نیز از سوی گردانندگان جایزه مطرح است! زیرا در سالهای گذشته این نویسنده ادعا کرده بود جایزه نوبل باید منسوخ شود زیرا ضدادبیات است و با ساز و کار واقعی ادبیات هم خوانی ندارد اما اکنون که برگزیده شده از نوعی عرفان!! و رهاشدگی خاصی حرف میزند و شعف خود را از گرفتن جایزه کتمان نمیکند.

پیترهاندکه شاید به لحاظ توانایی فنی خیلی از گمنامان این عرصه بالاتر نباشد اما کمیته اهدای جایزه بارها ثابت کرده که اروپایی و سفید و چشم آبی!!بودن از حتمیات  و ملزومات انتخاب جوایز نوبل در این سالها بوده است.آنچنانکه بسیاری از منتقدان این جایزه در این سالها آن را در انتقاد مطرح کرده اند!

بسیار جای تعجب دارد که یک نویسنده در اختیار کامل در مراسم دفن دیکتاتوری شرکت کند که نسل کشی مسلمانان را انجام داده است و به آن در مقاله ای ببالد! و در نهایت صاحب چنین جایزه‌ای نیز شود.

 وقتی حتی کمیته قلم در آمریکا نیز که به‌قول خودشان هیچگاه در انتخاب نوبل اظهار نظر نمی‌کرده‌اند طی سالها از این انتخاب تعجب زده شده اند، دیگر باید بدون چشم بستگی و غفلت به ریشه‌های مخفی فرهنگی اینگونه سیاست زدگیها در انتخاب‌های جایزه نوبل دقت کرد.

نظر شما