شناسهٔ خبر: 62468 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «ناسیونالیسم و قومیت در ایران» منتشر شد

کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران (مطالعه‌ای تجربی) نوشته آیت الله میرزایی توسط انتشارات آگاه منتشر شد.

کتاب «ناسیونالیسم و قومیت در ایران» منتشر شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران (مطالعه‌ای تجربی) نوشته آیت الله میرزایی توسط انتشارات آگاه منتشر شد.

نویسنده در  بخشی از پیشگفتار این اثر آورده است: در این کتاب، تلاش کرده ام با رویکردی انتقادی، از «ناسیونالیسم ایرانی» کلیشه‌زدایی کنم و با بازسازی مفهومی، آن را به گونـه‌هایش تفکیک و به‌عنوان یک پدیـده‌ اجتمـاعی مورد بـررسی و پژوهش جامعه‌شناختی قرار دهم. مطالعه‌ جامعه‌شناختی ناسیونالیسم این امکان را فراهم می‌کند تا روش‌مندانه و نظام‌یافته درک عالمانه‌ای از این پدیده/ نیروی اجتماعی قدرتمنـد در ایـران بـه دست آوریـم. در واقـع، فهـم ناسیونالیسم به معنـای دقیق کلمه فهم پدیده‌ی «ملت» در ایران معـاصر است. به همین‌روی بر این باورم که بنیادی‌ترین مسئله‌ی تاریخ معـاصر ایران «مسئله‌ی ملت» بوده است و هم‌چنان هست و از پس دو انقلاب ۱۲۸۵و ۱۳۵۷ تحقق «حق حاکمیت ملت» هم‌چنان معلق و معوق مانـده است و ایرانیـان در مطالبـه‌ی آن هم‌چنان استـوار و جویای «ملت» هستند. 

کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران در ۱۸۲ صفحه با قیمت ۳۵ هزار تومان توسط انتشارات آگاه منتشر شده است.

نظر شما