نمایش همه
  • صلح جو ۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۳:۲۳

    جایگاه ویراستار در خلق آثار از نگاه علی صلح‌جو؛

    ویرایش ساختاری، حلقۀ مفقود رمان جوان ایران      

    ویراستار که در کسوت ارزشیاب ظاهر می‌شود از ساخت و محتوای اثر چیزی نمی‌داند و از سیر تکوین آن آگاه نیست و همین موضوع سبب می‌شود که گاه نتواند قاطع و درست نظر دهد. ویراستاری که از ابتدا کنار نویسنده است و پابه‌پای او پیش می‌آید، چه‌بسا مدت زیادی در بحث‌وجدل بر سر اثر بگذراند بدون اینکه اصلاً ناشر در جریان کار باشد.