نمایش همه
  • علوم انسانی ۱۳۹۷-۰۴-۲۴ ۱۱:۲۰

    محدودیت‌های علوم انسانی دیجیتال (۱)؛

    طبقه‌ای به نام علوم انسانی دیجیتال

    منصفانه نیست که بیانیه‌های ضد علوم انسانی این رشته را به تمام حوزۀ علوم انسانی دیجیتال تعمیم دهیم، زیرا این رشته فاقد یک جوهر مشترک است. علوم انسانی دیجیتال یک گونه نیست، بلکه در بهترین حالت یک طبقه است. این رشته دربرگیرندۀ طیف وسیعی از فعالیت‌هاست که ارتباط ناچیزی با یکدیگر دارند.