نمایش همه
  • هگل ۱۳۹۷-۱۱-۲۳ ۱۱:۲۴

    نقدی بر ترجمه پیشگفتار هگل بر ویرایش نخست کتاب دانش منطق؛

    «مقدمه» بر منطق هگلی و «گوش‌های زحمت‌کش»

    در متن انگلیسی یک y ناقابل از ابتدای کلمۀ years (سال‌ها) افتاده است و تبدیل شده است به ears (گوش‌ها)! هگل در واقع از کاری که سالیانی دراز طول می‌کشد صحبت می‌کند eine vieljährige Arbeit. در متن انگلیسی قطعاً اشتباهی تایپی‌ست؛ اما در متن فارسی یک نگاه سریع و ساده به متن آلمانی و یا حتی یک سؤال ساده که اینجا اصلاً گوش به چه معناست، می‌توانست جلوی این اشتباه را بگیرد. آیا مترجم محترم این سؤال را از خود نپرسیده است؟