نمایش همه
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۹ ۱۵:۰۰

    ناکامی نسخه‌های وارداتی ترقی

     تمدن غربی و پیشرفت‌های آن اگرچه به دلیل ظهور و بروز فکری و تغییر اندیشگی در بین اروپاییان موجبات ترقی مادی و رشد صنعتی برای آن‌ها شد، ولی دنباله‌روی و اتکای ماهوی و فکری بی‌بنیاد از آن‌ها در فرهنگ ایرانی موجبات ضعف و سستی در اقتدار داخلی و نظامی و نیز توان دیپلماسی و به‌طورکلی استقلال کشور را به دنبال داشت. جهت‌گیری روشنفکران در ترویج تفکر بی‌بنیاد با فرهنگ خودی همسو با سیاست‌های غربیان بود.