حوزه

کل اخبار:211

  • مباحثه حوزه علمیه ۱۳۹۲-۰۷-۲۵ ۰۸:۰۶

    عبدالوهاب فراتی؛

    جریان‌شناسی رویکردهای گوناگون در حوزه‌های علمیه نسبت به علوم انسانى جديد

    قدیمی‌ترین رویکرد به علوم جدید در حوزه‌های علمیه، به روحانیون سنتی تعلق دارد که هنوز نیز اقتداری نسبی در حوزه دارند. سنتی‌های حوزه، به گروهی از روحانیون اشاره دارد که از نظر فرهنگی، نگاهی سنتی به مسائل زندگی دارند و مقولات بزرگ زندگی را برحسب مناسبات گذشته تجزیه و تحلیل می‌کنند.