شناسهٔ خبر: 15923 - سرویس دیگر رسانه ها

ادامه مهلت حذف اضطراری در دانشگاه پیام نور تا 29 اردیبهشت

دانشجویان دانشگاه پیام نور تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند درسهای مورد نظرشان را حذف اضطراری کنند.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، مهلت حذف اضطراری در سامانه گلستان انجام می گیرد و دانشجویان تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه می توانند نسبت به تعیین محل آزمون خود در سامانه گلستان اقدام کنند.

دانشجویان بدهکار پس از 72 ساعت از زمان پرداخت شهریه، قادر به انتخاب محل آزمون خود هستند.

در مراکز تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق، دانشجوی هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هر یک از این مراکز است.

دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب مرکز آزمون نیستند.