شناسهٔ خبر: 23400 - سرویس چندرسانه‌ای

صوت/ درنگی بر مفهوم غربزدگی در آرای رضا داوری‎اردکانی

محمدتقی طباطبایی

فرهنگ امروز: فایل حاضر سخنرانی سیدمحمدتقی طباطبایی با عنوان «درنگی بر غربزدگی» است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ماه ۹۳ ایراد شده است.