شناسهٔ خبر: 43886 - سرویس دیگر رسانه ها

رونمايی از كتاب «خوانشی نقادانه از آثار رضا اميرخانی»

آئين رونمايی از كتاب «خوانشی نقادانه از آثار رضا اميرخانی» همزمان با بيست و نهمين نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ با حضور رضا اميرخانی، ميثم اميری، مهدی قزلی، حامد صلاحي، حسن شاهنگی، آئين رونمايی از كتاب «خوانشی نقادانه از آثار رضا اميرخانی» همزمان با بيست و نهمين نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب برگزار می شود.

كتاب «خوانشي نقادانه از آثار رضا اميرخاني» در قالب مجموعه ميزگرد، ماحصل پنج نشست تخصصي صاحب نظران ادبيات انديشه (آقايان احمد شاكري، مرحوم حسين عميد، مجيد پورولي كلشتري، محمد قاسمي‌پور، حامد صلاحي، مهدي بوستاني، عليرضا سميعي، عليرضا فتاح، محمدرضا صادقي، مرتضي كاردر، سياوش ايماني، ميثم اميري، محمد قائم خاني، محمد گل رونيا، فردين آرش، سيد رسول پيره و خانم مرضيه آتشي ‌پور) است كه به كوشش محمد حسن شاهنگي تدوين گرديده است.

دراين نشست‌‌ها، تلاش بر آن بوده است تا نقدي به اندوخته‌‌ها، آموخته‌‌ها و تجربه‌‌هاي زيستي رضا اميرخاني زده شود و از منظرها و دريچه‌‌هاي گوناگون ابعاد آثار وي تماشا و داوري شود. در اين مجموعه پس از بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي و خصايص عمومي نثر اميرخاني، بررسي دو موضوع در دستور كار قرار مي‌گيرد؛ اول اينكه مواضع تجربه نگاري در آثار اميرخاني كجاست و چه ويژگي‌هايي دارد و دوم اينكه اميرخاني به دوگانه سنت و مدرنيته چگونه مي‌نگرد و رابطه ميان اين دو را اساساً از چه جنسي تعريف مي‌كند.

کتاب فوق با مقدمه‌هاي جداگانه‌اي از آقايان دكتر محمدرضا سنگري و احمد شاكري منتشر شده است.

این تحقیق شامل یک پیش نشست و چهار نشست به شرح زیر است.

پیش نشست: چرا رضا امیر خانی؟

نشست اول: شخصیت‌شناسی رضا امیرخانی

نشست دوم: ویژگی‌های نثر رضا امیرخانی

نشست سوم: سنت و مدرنیته در آثار رضا امیرخانی

نشست چهارم: تجربه‌نگاری در آثار رضا امیرخانی

لازم به ذكر است اين مراسم شنبه  ۹۵/۲/۱۸ ساعت ۱۷تا ۱۹ در شهرآفتاب، سالن ياس با حضور آقايان رضا اميرخاني، ميثم اميري، مهدي قزلي، حامد صلاحي، محمدحسن شاهنگي، محمدرضا وحيدزاده، و ديگر نويسندگان برقرار خواهد شد.