شناسهٔ خبر: 44331 - سرویس دیگر رسانه ها

یک کتاب تازه از گرامشی ترجمه شد

کتاب «سوسیالیسم، فاشیسم و انقلاب» نوشته آنتونیو گرامشی با ترجمه کامران برادران توسط انتشارات حکمت کلمه منتشر و روانه بازار نشر شد.

 

گرامشی

 

 

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  کتاب «سوسیالیسم، فاشیسم و  انقلاب» نوشته آنتونیو گرامشی با ترجمه کامران برادران کتابی کوچک و شامل نظرات گرامشی درباره سوسیالیسم، فاشیسم و  انقلاب است. این کتاب شامل پنج فصل با عناوین «جنگ، جنگ است»، «ایتالیا و اسپانیا»، «سوسیالیست ها و فاشیست ها»، «علیه ترور» و «دو فاشیسم» است.

گرامشی در این کتاب آورده است: سوسیالیست ها هیچ گاه با امکان کودتا مواجه نشده اند یا از خود نپرسیده اند برای دفاع از خود و بی پروایی چه تمهیداتی باید بیندیشند. سوسیالیست ها به نشخوار کردن شمار اندکی الگوهای شبه مارکسیستی عادت کرده اند، به پس زدن ایده ی انقلاب «داوطلبانه»، «به امید معجزه نشستن» و غیره و غیره. اما اگر اراده ی مرتجعان، آنان که قادر به داشتن دغدغه ی «مارکسیستی» نیستند، انقلاب را تحمیل کند حزب سوسیالیست چه باید بکند؟ آیا پیروزی را بدون مقاومت به مرتجعان واگذار می کند؟ و اگر مقاومت پیروز شد، اگر پرولتاریا برخاست و مرتجعان را عقب راند، حزب سوسیالیست باید چه ندایی سر بدهد؟ این که کارگران سلاح هایشان را تقدیم کنند یا آن که مبارزه را تا به انتها ادامه دهند؟ ما باور داریم این پرسش ها، در این لحظه، نه آکادمیک اند و نه انتزاعی.

«سوسیالیسم، فاشیسم و  انقلاب» در قطع جیبی، ۴۷ صفحه، با تیراژهزار نسخه و قیمت ۳۸۰۰ تومان توسط انتشارات حکت کلمه منتشر و روانه بازار نشر شده است