شناسهٔ خبر: 48964 - سرویس کتاب و نشر

نایب کنسول

نایب چگونه می شود برنگشت؟ باید خود را گم و گور کرد...

نایب کنسول

مارگریت دوراس

مترجم: قاسم روبین

ناشر: اختران

تعداد صفحات: 172 صفحه

قیمت: 13 هزار تومان

پیتر مورگان می نویسد که دختر راه می رود. چگونه می شود برنگشت؟ باید خود را گم و گور کرد. بلد نیستم. یاد می گیری. در پی راه چاره ای هستم که خودم را گم و گور کنم. خالی از ذهن باید بود، تمام دانسته ها را نادانسته انگاشت و به سوی عذاب آورترین نقطه افق قدم برداشت، به جایی مثل پهنه بی انتهای باتلاق هایی با هزارها کرتی که از هر سو باتلاقها را، معلوم نیست چرا، در می نوردند.