شناسهٔ خبر: 49672 - سرویس کتاب و نشر

بتهوون انسان پیروز

بتهوون بتهوون مردی بهره مند از ارادۀ نیرومند است که رویای دستیابی به قدرت، شهرت و پیروزی او را آسوده نمی گذارد.

 بتهوون انسان پیروز

از تولد تا 1811

امیل لودویگ

مترجم: علی اصغر بهرام بیگی

تعداد صفحه: 384 صفحه

قیمت: 20 هزارتومان

بتهوون مردی بهره مند از ارادۀ نیرومند است که رویای دستیابی به قدرت، شهرت و پیروزی او را آسوده نمی گذارد؛ عزمی چندان راسخ که در مرزهای این جهان نمی گنجد و جهانی دیگر، آزاد و عظیم در موسیقی بر پا می دارد.