شناسهٔ خبر: 49859 - سرویس دیگر رسانه ها

کتاب «آفاق معرفت در سپهر معنویت» منتشر می شود

کتاب «آفاق معرفت در سپهر معنویت» که گفتگوهای تفصیلی حامد زارع روزنامه نگار حوزه اندیشه با غلامحسین ابراهیمی دینانی حکیم معاصر ایرانی و مدرس فلسفه است به زودی منتشر می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ این کتاب که با عنوان «آفاق معرفت در سپهر معنویت» به بازار نشر کشور عرضه می شود، متشکل از مجموعه دوازده گفتگوی زارع با ابراهیمی دینانی و سه میزگرد با حضور او و دیگر اساتید اندیشه اسلامی است که در شش سال اخیر انجام شده است. از این میان پنج گفتگو و یک میزگرد برای نخستین بار است که منتشر می شود و هفت گفتگو و دو میزگرد دیگر پیش از این در مجله مهرنامه منتشر شده است.

حامد زارع در بخشی از مقدمه کتابش نوشته است: اگر چه دکتر ابراهیمی دینانی در مواجهه نخست کم حوصله به نظر می رسد، اما تا زمانی که با او در یک گفتگوی نقادانه و پایا باشید، پرحوصله می پرسد و پرتوان پاسخ می دهد. باید معترف بود که اشتیاق و جدیت او در پیگیری امر گفتگو بر جسارت و شجاعت راقم این سطور نیز تاثیرگذار بوده است. تبلور این تاثیر را می توان در جای جای همین کتاب ملاحظه و مشاهده کرد.

شایان ذکر است کتاب «گفتگوی حامد زارع با غلامحسین ابراهیمی دینانی: آفاق معرفت در سپهر معنویت» در اواخر تابستان سال جاری و به همت انتشارات ققنوس روانه بازار نشر کشور می شود.

زارع که مدیرمسئول ماهنامه سیاست نامه نیز است، از انتشار مجموعه گفتگوهایش با سید جواد طباطبایی تحت عنوان «آفاق اندیشه در سپهر سیاست» به عنوان چهارمین دفتر از مجموعه آفاق اندیشه در سال آتی نیز خبر داد.