شناسهٔ خبر: 51042 - سرویس دیگر رسانه ها

اشتراک‌ نظر امام‌خمینی‌(ره) و یورگن هابرماس در یک کتاب

کتاب «از مشروعیت سیاسی تا نقد مدرنیته» با تاکید بر اندیشه‌های امام‌خمینی‌(ره) تالیف دکتر گارینه کشیشیان به بررسی اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب و یورگن هابرماس اختصاص دارد.

اشتراک‌ نظر امام‌خمینی‌(ره) و یورگن هابرماس در یک کتاب

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ کتاب «از مشروعیت سیاسی تا نقد مدرنیته» با تاکید بر اندیشه‌های امام‌خمینی‌(ره) و یورگن هابرماس تالیف دکتر گارینه کشیشیان، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به بررسی شفاف‌سازی عبارت مهم مشروعیت‌ سیاسی در قالب یک نظریه مقایسه‌ای پرداخته است.
 
کتاب در پنج فصل «مقدمه‌ای بر بحث مشروعیت»، «متدلوژی»، «چارچوب نظری اندیشه‌های امام‌خمینی و یورگن هابرماس»، «مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی و یورگن هابرماس» و «نقد مدرنیته از نگاه امام‌خمینی و هابرماس» و «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» سامان یافته است.

مولف در رابطه با هدف نهایی کتاب با طرح یک پرسش می‌نویسد: «در این کتاب مفهوم مشروعیت سیاسی در بستر مدرنیته در اندیشه‌های دو متفکر مهم و جریان‌ساز یکی از اسلام معاصر و دیگری از غرب معاصر مورد بررسی قرار داده است. امام‌خمینی و یورگن هابرماس دو طرف این مطالعه خواهند بود و با توجه به این که دو اندیشمند دارای اختلاف مبانی اندیشه ای هستند بررسی شده که آیا دارای اشتراکات نظری یا رویکردی هستند یا خیر؟»(ص‌8)

در شرح مفهوم مشروعیت سیاسی می‌خوانیم: «یکی از مهم‌ترین مفاهیم در علوم سیاسی، مفهوم مشروعیت سیاسی است. مشروعیت سیاسی با توجه به مضامین اصلی تعاریف آن حقانیت و قانونیت، همچنین به معنای مظهر و میزان پذیرش ذهنی و درونی قدرت حاکم در نزد افراد یک جامعه از مهم‌ترین دغدغه اندیشمندان سیاسی است. حکومت که برترین نهاد سیاسی یک جامعه محسوب می‌شود، بدون مشروعیت سیاسی به سختی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، همین مساله باعث شده که مشروعیت سیاسی همواره دغدغه‌خاطر حاکمان باشد.»(ص9)

«امام‌خمینی و هابرماس در مفاهیم و به‌خصوص در مفهوم مشروعیت سیاسی دارای افتراق در مبانی هستند اما در رویکرد نقد مدرنیته و نیز در بسیاری موارد دیگر اشتراک در نظریات آنها دریافت می‌شود.»(ص353)

کتاب «از مشروعیت سیاسی تا نقد مدرنیته» با تاکید بر اندیشه‌های امام‌خمینی‌(س) و یورگن هابرماس تالیف دکترگارینه کشیشیان در 379 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و به بهای 21 هزار تومان از سوی انتشارات موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.