شناسهٔ خبر: 51617 - سرویس چندرسانه‌ای

صوت /فراسوی دانشگاه در دانشگاه (۲)

قانعی راد

فرهنگ امروز: فایل زیر سخنرانی محمدامین قانعی راد در نشستِ «فراسوی دانشگاه در دانشگاه» است که در تاریخ ۴ اردیبهشت در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.