شناسهٔ خبر: 52393 - سرویس دیگر رسانه ها

۳ انتصاب جدید در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد در احکام جداگانه ای سرپرست ۳ واحد این دانشگاه را منصوب کرد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ با حکم فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در احکام جداگانه ای سراج الدین محبی اسفلی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، اسماعیل اسلامی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و میثم تارم را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر منصوب کرد.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد در نامه های جداگانه ای از تلاش های منصور آزاد سرپرست سابق واحد قشم، سعید خاتم ساز سرپرست سابق واحد جیرفت و وحید خطیبی بردسیری رئیس سابق واحد بردسیر این دانشگاه قدردانی کرد.