شناسهٔ خبر: 52461 - سرویس کتاب و نشر

ایرانی‌ترین غیرایرانی‌ها خلقیات ایرانیان از منظر بیگانه‌های آشنا

خلقیات نگارنده معتقد است کسانی که در ایران بر ایرانی‌ها مدیریت کرده‌اند، بخش‌هایی از جامعه ایرانی را دیده‌اند که دیگران موفق به رویت آنها نشده‌اند.

ایرانی‌ترین غیرایرانی‌ها

خلقیات ایرانیان از منظر بیگانه‌های آشنا

محمدرضا جوادی یگانه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تعداد صفحه: ۲۹۶ صفحه

قیمت: ۱۵ هزار تومان

این اثر مجموعه‌ای از نوشته‌هایی است که  نویسنده درباره سفرنامه‌ها و سیاحانی که به نظرش جامعه ایرانی را دقیق‌تر دیده‌اند و با ایرانیان ارتباط بیشتری داشته‌اند، به رشته تحریر درآورده است. این متون گزینش‌های شخصی نویسنده است که از خوانش حدود پانصد سفرنامه، نامه، گزارش و سندی که غیرایرانیان درباره ایران و ایرانی نوشته‌اند و به فارسی منتشر شده، بدست آمده است. نگارنده معتقد است کسانی که در ایران بر ایرانی‌ها مدیریت کرده‌اند، بخش‌هایی از جامعه ایرانی را دیده‌اند که دیگران موفق به رویت آنها نشده‌اند.