شناسهٔ خبر: 53165 - سرویس دیگر رسانه ها

کارگاه آموزشی تاریخ انگاره تفسیر به رای برگزار می شود

کارگاه آموزشی تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلی با تدریس سیدمحمدهادی گرامی پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی کارگاه آموزشی تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلی را برگزار می کند.

مدرس این کارگاه سیدمحمدهادی گرامی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

یکی از اهداف اصلی رویکرد تاریخ انگاره‌ در مطالعات اسلامی درک مفهوم متون تاریخی ـ از جمله احادیث تفسیر به رأی ـ از رهگذر واکاوی دریافت مخاطبان این متون از آنها، در دوره خودشان است. با استخراج نوع نگاه مسلمانان سده‌های نخست به انگاره تفسیر به رأی و ارائه یک سیر تاریخی از روند تحول آنها، زمینه دستیابی به معنا و مقصود اصلی احادیث تفسیر به رأی هموارتر می‌شود.

این اهمیت زمانی بیش از پیش تبیین می شود که نشان داده شود، این رویکرد تاریخی به یک مقوله قرآنی چه دستاوردهایی می تواند داشته باشد. از این رهگذر دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان یکی از برجسته ترین مفسران عصر حاضر انتخاب می شود، تا اهمیت و تمایز این رهیافت تاریخی در تطبیق با دیدگاه ایشان به شکل روشن تری برای مخاطبان تبیین شود.

محتوای این دوره آموزشی عبارتست از بررسی تطور خوانش انگاره «تفسیر به رأی» در پنج سده نخست هجری، مبادی نظری دیدگاه علامه طباطبایی در خصوص تفسیر قرآن و تفسیر به رأی، ارائه متون کهن مرتبط با تفسیر به رأی و ممارست و تمرین برای خوانش تاریخ انگاره ای از آن، تطبیق دیدگاه علامه طباطبایی درباره تفسیر به رأی با خوانش تاریخ انگاره ای از آنبا هدف افزایش دانش نظری در خصوص تاریخ انگاره و ارتقای مهارت عملی نحوه خوانش تاریخ انگاره ای متون متقدم اسلامی.

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های علوم قرآنی، تاریخ و تفسیر مفید و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.

مدت زمان دوره یک جلسه سه ساعته و زمان برگزاری آن روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه ، ساعت ۱۴ تا ۱۷ است.

هزینه ثبت نام برای عموم ۴۰۰/۰۰۰ ریال ، برای اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان، همکاران و ثبت نام کنندگان گروهی : ۳۰۰/۰۰۰ریال و برای دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ۲۰۰/۰۰۰ریال است.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.