شناسهٔ خبر: 54587 - سرویس دیگر رسانه ها

همکاری دانشگاه امیرکبیر و آژانس دانشگاهی فرانکوفونی فرانسه

نمایندگان آژانس دانشگاهی فرانکوفونی AUF فرانسه با حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص اجرای برنامه‌های علمیاتی بین دانشگاه امیرکبیر و این آژانس رایزنی کردند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان نمایندگان آژانس دانشگاهی فرانکوفونی AUF از کشور فرانسه بود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال جدید به عضویت این آژانس درآمده و این ملاقات به‌منظور تبادل‌نظر در خصوص اجرای برنامه‌های علمیاتی با این آژانس صورت گرفت.

در این نشست امکان برگزاری کارگاه تخصصی همتایابی و ایجاد ارتباط بین اعضای دانشگاه‌های ایرانی و فرانسوی عضو این آژانس به سرپرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شد.

همچنین از سوی AUF تمایل ایجاد زمینه و ارتباطات مؤثر برای مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پروژه‌های اتحادیه اروپا ازجمله+Erasmus و H۲۰۲۰ مطرح شد.

درنهایت پیشنهاد شد تا با استفاده از پتانسیل های موجود دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکزیت برج فناوری دانشگاه به‌عنوان همکار پروژه‌های صنعتی پژوهشی فعالیت کنند.

گفتنی است دردسامبر ۲۰۱۷ درخواست عضویت دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهرا و اصفهان توسط شورای اداری آژانس دانشگاهی فرانکوفونی به تصویب رسید.

با پیوستن این دانشگاه‌ها به آژانس، دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه‌های نامبرده، از این پس، از برنامه‌های آژانس دانشگاهی فرانکوفونی، به ویژه کمک هزینه‌های جابه جایی، بهره خواهند برد. ایران در میان کشورهای خاور میانه، از نظر تعداد اعضا، پس از لبنان و مصر در جایگاه سوم قرار دارد.