شناسهٔ خبر: 54589 - سرویس دیگر رسانه ها

تخصص ۸۰ درصد اعضای هیات علمی پیام نور در علوم انسانی

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: حدود ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در شاخه های مختلف علوم انسانی تخصص دارند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  محمد رضا زمانی با اشاره به توسعه بستر آموزش الکترونیکی این دانشگاه برای فعالیت‌های داخلی و بین المللی گفت:  زیرنظام های دیگر آموزش عالی می توانند از محتوای الکترونیکی غنی دانشگاه پیام نور استفاده کنند.

وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور درشاخه های مختلف علوم انسانی تخصص دارند که به دلیل گستردگی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، این دانشگاه به خوبی می تواند علاوه بر تولید محتوای الکترونیکی برای استفاده خود و سایر زیرنظامی های آموزشی، راه حل های ارزشمندی را درخصوص معضلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ارائه کند.

رئیس دانشگاه پیام نور یادآور شد: دانشگاه پیام نور می تواند با تجمیع امکانات آزمایشگاهی در یک منطقه، تشکیل شرکت های دانش بنیان و برگزاری دوره های استارتاپ ضمن کسب درآمد، امکانات و خدمات مورد نیاز دیگر دانشگاه ها و حتی دانشجویان و محققان را تامین کند.

وی تصویب سند راهبردی، آمایش در ساختار استانی، مراکز، واحدها و رشته ها را از برنامه های مهم دانشگاه در سال ۹۷ دانست و گفت: دانشگاه پیام نور طبق الزامات قانونی باید به شکل منطقه ای اداره شود و همچنین با آمایش مراکز و واحدها و حتی رشته هایی که تعداد دانشجویان کمتری را جذب می کنند به سمت تحولی بزرگ حرکت کند.

وی با اشاره به طرح دیپلماسی علمی در وزارت علوم گفت: دانشگاه پیام نور این امکان را دارد که در بحث روابط بین الملل، هم در توسعه آموزش الکترونیکی و هم در زمینه تعامل پژوهشی با استادان خارج از کشور به شکل مطلوبی وارد شود و بسترهای گسترش مرزهای دانش را فراهم آورد.