شناسهٔ خبر: 54697 - سرویس دیگر رسانه ها

راه اندازی دوره ارشد پژوهش علوم اجتماعی در دانشگاه تربیت مدرس

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی با اکثریت آرا در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس گفت: توسعه پژوهش های کاربردی در راستای سیاست گذاری اجتماعی، نیاز کشور به پژوهشگران و متخصصان در حوزه علوم اجتماعی در کنار متفکران نظریه پرداز در این حوزه و همسویی و انطباق تخصص های اعضای گروه جامعه شناسی با برنامه درسی و سرفصل های رشته پژوهش اجتماعی را از دلایل توجیهی این رشته عنوان کرد.

وی در ادامه در خصوص اعضای هیات علمی مدرس رشته، رشته های دائر در گروه، وضعیت برنامه درسی پیشنهادی رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها و طرح موضوع در کمیسیون جامع آموزشی توضیحاتی بیان کرد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضا شورا و بیان برخی از شروط از جمله استفاده از دانشکده های مرجع در ارائه برخی از دروس، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی با اکثریت آرا به تصویب رسید.