شناسهٔ خبر: 55056 - سرویس کتاب و نشر

سیر استکمالی نفس انسان در قوس صعود

استکمال در محدوده وجودی انسان است که حرکت استکمالی از مرتبة صرف القوّه به تامّ الفعلیه یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او أدنی» و ... میسر می‌گردد.

سیر استکمالی

نفس انسان در قوس صعود

سید رضا جلالی کوهی خیلی

ناشر: سینا (حکمت سینا)

تعداد صفحه: ۲۸۰ صفحه

قیمت: ۳۹ هزار تومان

چون مشیت الهی و قضای ربّانی به ایجاد عالم تعلق گرفت، فساض علی الاطلاق، دایره وجود عالم امکان را به صورت دو قوس نزول و صعود تحقّق بخشید. .. اگر صعودی پس از نزول موجودات نمی‌بود، وجود انزال مراتب هستی یعنی مادّه اولی که اولین نقطة اغاز سیر استکمالی موجودات است در قوه می‌ماند و در نتیجه هیچ‌یک از موجودات به فعلیت نمی‌رسیدند. حال آنکه انقطاع فیض و صدور لغو و عبث از مبدأ حکیمی که دائم‌الفیض و دائم‌الفضل است محال و ممتنع است. ... و اما انسان، و در محدوده وجودی انسان است که حرکت استکمالی از مرتبة صرف القوّه به تامّ الفعلیه یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او أدنی» و ... میسر می‌گردد.