شناسهٔ خبر: 57270 - سرویس چندرسانه‌ای

تاریخ انتقادی و علوم انسانی ایرانی (۲)؛

آرش حیدری

فرهنگ امروز: فایل زیر سخنرانی آرش حیدری در نشست تاریخ انتقادی و علوم انسانی ایرانی است که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.