شناسهٔ خبر: 57721 - سرویس دیگر رسانه ها

آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران مجوز فعالیت ندارد

وزارت علوم اعلام کرد: آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران فاقد هرگونه مجوز فعالیت علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، وزارت علوم درباره اعتبار گواهی صادر شده توسط   آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران اعلام کرد:  آکادمی مذکور فاقد هرگونه مجوز فعالیت علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری است.

جشنواره های ملی و بین المللی باید توسط مراجع متولی در وزارت ذی ربط به عنوان جشنواره ملی و بین المللی به تصویب رسیده باشد، لذا گواهی های صادر شده توسط آن آکادمی مورد تایید نیست.