شناسهٔ خبر: 58333 - سرویس چندرسانه‌ای

صوت/ مواجهه اسپینوزا و مارکس: بندگان مشتاق سرمایه (۲)

محمد مالجو

فرهنگ امروز: فایل زیر سخنرانی محمد مالجو در سمینار «مواجهه اسپینوزا و مارکس: بندگان مشتاق سرمایه» است. در این نشست، مراد فرهادپور درباره موضوع «تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس»، محمد مالجو درباره موضوع «ازتکوین تا تداوم نهاد کارمزدی» و فواد حبیبی درباره موضوع «بازگشت به اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟» سخنرانی کردند