شناسهٔ خبر: 59765 - سرویس دیگر رسانه ها

مفهوم هرمنوتیک به زبانی ساده/ رابطه هرمنوتیک و گفت‌وگو چیست؟

کتاب «آشنایی با گادامر در سه جستار» نوشته درموت موران با ترجمه حسین حسینی منتشر شد.

مفهوم هرمنوتیک به زبانی ساده/ رابطه هرمنوتیک و گفت‌وگو چیست؟

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ «آشنایی با گادامر در سه جستار» با گردآوری درموت موران سعی کرده تا مفهوم هرمنوتیک را در حد امکان به زبانی ساده و بدون استفاده از واژه‌های ناآشنا برای مخاطب بازگو کند.

کتاب مشتمل بر یک مقدمه و ترجمه دو مقاله «بارتولد درباره گئورگ گادامر» و «هرمنوتیک فلسفی نوشته درموت موران» برای آشنایی با هرمنوتیک گادامر است. 

حسین حسینی مترجم کتاب در مقدمه‌ای که برای برگردان فارسی اثر نوشته؛ درباره تعریف واژه «هرمنوتیک» آورده است: «یکی از واژه‌هایی که امروزه بسیار شنیده می‌شود، واژه «هرمنوتیک» است که معمولاً با ابهامات زیادی آمیخته است. هرمنوتیک یا هنر تفسیر به طور خلاصه یعنی ما در مواجهه با یک اثر و فهم و تفسیر آن، با گفتگو میان انسان‌ها روبروییم که هر یک افق فهم خود را دارد و در آمیزش این افق‌هاست که فهم‌مان گسترش می‌یابد. در تفسیر هرمنوتیک، نه من بر متن تسلط دارم و نه متن بر من؛ نه من در تفسیر متن منفعلم، نه متن در ارتباط با من منفعل است. در واقع من با متن مورد تفسیر، دیالوگ و گفتگو دارم؛ سخن او را می‌شنوم و سخن خود را هم می‌گویم. من افق فهم خود را دارم، او هم افق فهم خودش را دارد. اما رویکرد علمی (در قرن نوزدهم) یا روان‌شناختی (نزد شلایر ماخر) به اثر مورد نظر، راه را بر دیالوگ و فهم واقعی آن می‌بندد.»

در مقدمه مترجم که بیشتر حالت ترجمه ـ تألیف دارد، همچنین رابطه هرمنوتیک با گفتگو مطرح شده و برخی موانع شکل‌گیری گفتگو که شامل مانع علمی، روان‌شناختی و سوفسطایی است، مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید اصلی هم بر مانع علمی در راه گفتگو و فهم است.

پس از مقدمه، ترجمه مقاله‌ای از بارتولد است که در «فرهنگ‌نامه اینترنتی فلسفه» منتشر شده است. بارتولد در سال ۲۰۱۰ کتاب مهمی درباره گادامر نوشته است به نام «هرمنوتیک دیالکتیکی گادامر». این مقاله هم پس از آن در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. مقاله وی جستاری مقدماتی برای آشنایی اجمالی با اندیشه گادامر است. مفاهیمی مانند بازی و گفتگو که در فلسفه گادامر نقش محوری دارند، در این مقاله به سادگی و روشنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقاله بعدی از فیلسوف ایرلندی به نام موران است که تخصص و تألیفات او بیشتر در زمینه پدیدارشناسی است و سهم مهمی در گفتگو میان فلسفه تحلیلی و قاره‌ای داشته است. مقاله‌ای که در اینجا ترجمه شده، برگرفته از کتاب او به نام «درآمدی به پدیدارشناسی» است که فصلی از آن ویژه گادامر است. مقاله موران مبسوط‌تر است و ریشه‌های هرمنوتیک و حتی خاطرات تاریخی گادامر به‌خوبی در آن بازگو شده است.

هنس ـ گئورگ گادامر یک فیلسوف قاره‌ای پیشرو در قرن بیستم بود. اهمیت کار او در بسط نظریه هرمنوتیکی فلسفی است. هرمنوتیک به عنوان هنر تفسیر ابتدا در زمینه کتاب مقدس و متون حقوقی آغاز شد و سپس به سایر متن‌ها هم گسترش یافت. مارتین هایدگر استاد گادامر، این گسترش قلمرو هرمنوتیک را با فراتر رفتن از متن‌ها و تسری آن به همه انواع گوناگون فهم انسانی کامل کرد. از این‌رو هرمنوتیک فلسفی جستاری است در باب معنا و اهمیت فهم در هستی انسان به طور کلی.

 «آشنایی با گادامر در سه جستار» با گردآوری درموت موران با ترجمه حسین حسینی در ۱۴۲ صفحه و به شمارگان ۱۱۰۰ نسخه از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شده است.